Vereisten

Heb je een pasfoto nodig voor een visum?


Staat een buitenlandse vakantie op de planning? Afhankelijk van het land dat je bezoekt, heb je mogelijk een visum nodig om toegang te krijgen. Bij de meeste visumaanvragen heb je een geldige pasfoto nodig.  

Beschik je niet meer over een recente pasfoto voor op je visum? Maak zelf je online pasfoto online met Faced. Onze pasfoto’s voldoen aan alle wettelijke vereisten dus ook die voor je visum.


Gerelateerde FAQ